Exorcistens starka och sunda tro

´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
https://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/ls–1432-05-16.mp3

Fråga: Det finns människor som vänder sig till exorcister för att de har en stark tro. Påverkar läsarens starka tro, tillsammans med Qur’ânen, exorcism?

Svar: Det råder det inga tvivel om. En stark tro och en korrekt troslära påverkar exorcism med Allâhs tillstånd.