Exorcistens dialog med djinnen

Fråga: Får exorcisten prata med djinnen och fråga honom om hans namn, avsändare och trolldomens lokalisering?

Svar: Han skall bara exorcisera. Han skall inte föra dialog med honom och liknande. Han skall exorcisera honom med Qur’ânen, Sunnah och tillåtna böner. Han skall alltså inte fråga honom.