Exorcist skriver uppochnedvända Qur’ân-verser

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/57-58)

Fråga: När en person insjuknar, tas han till individer som i folkmun är kända för att ena och skingra djinner. Dessa människor skriver ned Qur’ân-verser på lappar. Ibland är verserna uppochnedvända. Sjuklingen får en lapp och blir tillsagd att inte öppna den och att lägga den på en viss plats. Ibland skriver de okända formler i krukor och befaller sjuklingen att tvätta krukorna med vatten så att bläcket löses upp. Därefter ska patienten dricka det vattnet. Är det tillåtet att gå till sådana människor?

Svar: Det är förbjudet att gå till människor som skriver okända formler. Vi vet ju inte vad de skriver. Att de skriver uppochnedvända Qur’ân-verser betyder att de samarbetar med djinner som tjänar dem i gengäld att de skriver uppochnedvända Qur’ân-verser. Om de lärde är oense om Qur’ân-skrifter utom ´Uthmâns skrift, vad är de inte då om personen som skriver uppochnedvända Qur’ân-verser?

Jag råder dessa människor och alla andra som manipulerar folk att hålla sig borta från denna avvikande metod. Ångra er inför er Herre innan ni drabbas av ett straff varefter ni inte kommer att få någon hjälp. Återvänd till Qur’ânen och Sunnah. Om ni vill gagna människor ska ni göra det på ett föreskrivet sätt och inte på ett förbjudet sådant.