Exorcist reser från en stad till en annan

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Fath-ur-Rabb al-Wadûd (2/393-394)

Fråga: Är det tillåtet att vara sysselsatt med exorcism, behandla besatta människor och ta emot betalning?

Svar: Jag fruktar för personen som exorciserar mot betalning. För det första exorciserade följeslagarna i utbyte mot boskap därför att de inte blev välkomnade som gäster av stammen som de hade kommit till. Först när stamhövdingen blivit stungen och bett om exorcism, satte de det villkoret. För det första satte de ett ultimatum på hedningar. För det andra handlade priset om gengäld. Jag tycker inte att personen som är sysselsatt med exorcism ska ta emot betalning eftersom det inte finns några klara bevis för att det är tillåtet. Det är bättre att inte ta emot betalning.

Sen finns det en annan sak: Alla dessa resor från en stad till en annan för att exorcisera folk anvisar att exorcisten besitter särskilda krafter. Oftast brukar dessa exorcister bestå av ett tiotal människor som reser runt. Det betyder att exorcisten reser enbart för att bjudaren tror att han besitter särskilda krafter. Samtidigt sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ

”Den rike gagnas inte av sin rikedom hos Dig.”