Exorcist nyttjar muslimska djinner

Fråga: Vissa Qur’ân-exorcister nyttjar muslimska djinner mot otrogna djinner…

Svar: Nej! Det är inte tillåtet att be djinner om hjälp. Inte heller frånvarande. Inte heller döda. Det är inte tillåtet att vädja inför någon som inte är levande, närvarande och förmögen att hjälpa. Dessa tre villkor måste uppfyllas:

1 – Han skall vara levande, inte död.

2 – Han skall vara närvarande, inte frånvarande.

3 – Han skall vara förmögen, inte oförmögen.