Exorcismcenter

Fråga: Vad är domen för att öppna ett föreskrivet exorcismcenter mot betalning?

Svar: Det är en handel. Det hör inte till Salafs praxis. Exorcism skall inte praktiseras som ett yrke. Exorcism handlar om fint bemötande av människor och behandling av den behövande. Man skall inte göra det till ett yrke och öppna en affär med kontor och reception som en läkare. Denne botar inte, han är bara ute efter egenintressen. Han vill bara ha pengar. Han kanske inte ens vet hur han skall bota. Vissa är beduiner som inte kan bota. Men i och med att människorna är okunniga säger de att han är en läkare och botar. De går dock inte till en person som botar utmed Sunnah och som är från samma stad som de, ty de känner honom. De går till en de inte känner. Det är en lek med exorcism. Det är inte tillåtet. Det är till och med förbjudet enligt myndigheterna. Styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ har förbjudit att dessa människor som leker med exorcism skall få agera.