Exorcism via telefon

´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
https://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/ls–1432-05-16.mp3

Fråga: Är det möjligt att en person exorciserar en annan medan han är i en annan stad, som till exempel via telefon?

Svar: Nej. Det saknar grund. Exorcism skall ske direkt på den sjuke och drabbade. Den skall inte ske via telefoner eller luft. Det är en överdrift som saknar bevis.