Exorcism ska inte spelas in

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

https://muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=404

Fråga: Vilka suror läses över besatta?

Svar: Kursî-versen, al-Falaq och an-Nâs samt verser som handlar om magikers svaghet och falskhet samt Satans svaghet och list.

Detta får mig att vilja påpeka en sak. Vissa bröder spelar in den besattes röst. Det finns inga behov inspelningar. De får bara kvinnor och barn att bli rädda för djinner. Behandla din patient, andas över honom och berätta inte för honom att han besitts av tio eller femtio djinner. Uppmuntra honom och stärk hans hjärta med tro. Det är den nyttigaste behandlingen. Måhända har personen på sig amuletter varefter han förlitar sig på Allâh och tar av dem så att Allâh botar honom.