Exorcism på distans

´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
https://alfawzan.ws/node/4942

Fråga: Exorcism har en väldig påverkan och är också väldigt farlig. Jag läste hur en person som exorciserar folk via telefon tyckte att det var konstigt att inte tillåta det. Vad säger ni om det?

Svar: Det är fel. Exorcism sker inte via telefon eller TV. Exorcism skall ske direkt och på plats. Man skall läsa ur Qur’ânen och föreskrivna böner och spotta på den sjuke. Det är så en föreskriven exorcism skall gå till och det är så den har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och följeslagarna, nämligen direkt och på plats.

Angående exorcism på distans, så är det en nyinförd fråga som inte hör till exorcism. De som sysselsätter sig med det vill endast tjäna en massa pengar på människor.

Detsamma gäller exorcism via mikrofon. En person sitter med flera människor och läser i mikrofon och hävdar att exorcismen är kollektiv och berör alla. Detta är en nyinförd fråga som saknar grund. Allting handlar om att ta pengar från folk. Han orkar inte läsa över alla, så han gör det på det enklaste sättet för att tjäna pengar.