Exorcism på boskap

Fråga: Är det tillåtet att exorcisera boskap som kor och får?

Svar: Ja, det är tillåtet. Du får exorcisera dem. Läs Qur’ânen över dem och spotta på dem.