Exorcism och medicinering

´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
https://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/ls–1432-05-16.mp3

Fråga: Räcker det med exorcism utan medicinering för att sjukdomen skall botas utan hänsyn till sjukdomen? Utesluts personen som exorciserar sig själv eller ber om exorcism från de 70.000 som träder in i paradiset utan att betala räkenskap eller straffas?

Svar: Muslimen nöjer sig inte med exorcism. Han skall använda sig av exorcism och tillåten medicinering. De är båda från Allâh och båda är bra. Han skall använda sig av bådadera. Han skall rådfråga specialiserade läkare och ta gagnande medicin. Han skall likaså exoricsera. Det hör till att ta till sig medel. Man skall inte nöja sig med ett medel. Det finns inget som hindrar att man både exorciserar och tar lovlig medicin. De är båda gagnande medel som med Allâhs tillstånd kan bidra med bot.

Det finns inget som hindrar en från att vara bland de 70.000 om man exorciserar sig själv. Det är han som ber andra om exorcism som inte hamnar bland de 70.000. De som nämns i hadîthen ber inte andra om exorcism. Varför gör de inte det? Därför att den som gör det har bett andra om något. Man skall inte be andra om något. Han skall exorcisera sig själv. Han behöver ingen. Det är i och för sig tillåtet att be andra om det, men personen frågar om det bästa och de 70.000. Till dessa människors drag hör att de inte ber andra om exorcism för att de nöjer sig med Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).