Exorcism mot sjukdomar

1671 – Jag frågade Ahmad om exorcism mot onda ögat. Han svarade:

Det är harmlöst.”

1672 – Jag frågade Ahmad om exorcism mot [oklart ord] och huvudvärk. Han sade:

Jag hoppas.”

Det vill säga att det ska vara harmlöst.

1673 – Jag hörde Ahmad bli frågad om mannen som skriver ned Qur’ânen på något och sedermera tvättar det och dricker ur det. Han sade:

Jag hoppas att det är harmlöst.”

1674 – Jag hörde Ahmad bli frågad om personen som skriver ned Qur’ânen på något och sedermera tvättar det och badar ur det. Han svarade:

Jag har inte hört något om det.”