Exorcism mot eksem och kvinnors skrift

Imâm Abû Sulaymân Hamd bin Muhammad al-Khattâbî

Ma´âlim-us-Sunan (4/147-148)

Abû Dâwûd sade:

1691 – Ibrâhîm bin Mahdî al-Missîsî berättade för oss: ´Alî bin Mushir berättade för oss, från ´Abdul-´Azîz bin ´Umar bin ´Abdil-´Azîz, från Sâlih bin Kaysân, från Abû Bakr bin Sulaymân, från Abû Hathmah, från ash-Shifâ’ bint ´Abdillâh som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom in till mig medan Hafsah befann sig hos mig. Han sade till mig: ”Ska du inte lära henne exorcism mot eksem såsom du lärt henne skrift?”1

Eksem är sår som kommer ut på sidorna. Det har även sagts att det kan drabba andra ställen. De ska behandlas med exorcism varvid de försvinner med Allâhs (´azza wa djall) tillstånd.

Hadîthen utgör även ett bevis för att det inte är föraktfullt att lära kvinnor skrift.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (3887).