Exorcism med vatten

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/38)

Abû Bakr bin Abî Shaybah återberättade från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som ansåg det vara harmlöst att läsa över vatten och sedan hälla det över sjuklingen1.

I samma bok heter det att Sâlih bin Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahumâ Allâh) sade:

”Då jag blev sjuk kunde min fader ta en skål vatten och läsa över det. Därefter befallde han mig att dricka det och tvätta mitt ansikte och mina händer med det.”2

En gång kom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till Thâbit bin Qays (radhiya Allâhu ´anh) som låg sjuk och sade:

Människornas Herre! Avvärj sjukdomen från Thâbit bin Qays bin Shammâs!” Därefter tog han jord från Bathân och lade den i en skål, skvätte vatten i den och hällde det sedan på honom.”3

1al-Âdâb ash-Shar´iyyah (3/103-104).

2al-Âdâb ash-Shar´iyyah (3/477).

3Abû Dâwûd (3885). Svag berättarkedja enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (3885).