Exorcism med elstötar

Fråga: I vårt hemland finns en exorcist som exorciserar med elstötar. Elstötarna orsakar i princip sår på sjukes kropp. Vad råder ni och skall han besökas?

Svar: Nej. Han skall inte besökas. Han skadar sin patient med elstötar. Elstötar botar inte. De rentav torterar.