Exorcism i form av yrke och inkomstkälla

Fråga: Vad anser ni om den som tar höga summor för att exorcisera sjuklingar och ursäktar sig med att det är priset av vattnet, oljan eller honungen som det har lästs över?

Svar: Först och främst skall exorcism inte vara ett yrke. Den skall inte vara en inkomstkälla. Han skall försörja sig på andra vis. Han skall exorcisera människorna utav välvilja. Om de ger honom något i ersättning så är det inga problem att ta det. Han får dock inte göra det i form av yrke eller öppna en exorcismklinik. Han är kanske inte ens berättigad till exorcism. Vissa är inte berättigade, men de vill ha pengar och för folk bakom ljuset. Sådana människor skall förbjudas. Exorcism är en respekterad handling och får endast praktiseras av kunniga och lärda människor med sund troslära. Den skall vara baserad på Qur’ânen och föreskrivna böner, inte formler, okänt tal eller djävlars namn; det är förbjudet och avguderi. Bara en person som har kunskap, kännedom och sund lära skall få exorcisera.