Exorcisera utan reklam

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

https://rabee.net/ar/articles.php?cat=11&id=256

Många människor har gett in sig i exorcism. De gör reklam för sig själva, det går rykten om att han är exorcist och så vidare. Det är typiskt för humbugar och lurendrejare som tar folks pengar orätt. Sådana människor gagnar ingenting. Oftast använder de sig bara av tricks. De besöks av den ena kvinnan efter den andra. Oanständigt tal äger rum. Det är omoraliskt och nedrigt. Jag råder människorna att frukta Allâh och avstå från exorcism.

Varje uppriktig och trovärdig muslim som är känd för gudsfruktan och uppriktighet kan exorcisera. Han ska inte utse sig själv till det och göra reklam för sig själv, få besök av män och kvinnor från nära och avlägsna platser. Det är inte alls föreskrivet. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utsåg inte sig själv till exorcism. Han exorciserade sig själv och andra vid behov. Det är alltså fel att utse sig själv till exorcism som om att det handlar om religiösa utslag, framför allt om exorcismen ackompanjeras av onda och syndiga uppsåt. Bota och var inte tillgjord:

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

”SÄG: ”Jag begär ingen lön av er för detta och jag är inte en av dem som ger sig ut för att vara vad de inte är.”1

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har klargjort för dig att exorcism utförs via Qur’ânen och Sunnah. Allt ligger i Allâhs hand. Ta till åtgärder och undvik tricks, fula tillvägagångssätt och tomt prat. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följs först ordentligt när du gör det han gjorde och som han gjorde det. Ändra inte på tillvägagångssättet, dragen eller någonting annat. Gör som han gjorde. Be som han bad. Vallfärda som han vallfärdade. Så som du följer honom i annat ska du också följa honom i denna sakfråga. Egna påhitt i exorcism är otyglade. Om din exorcism via Qur’ânen och Sunnah är effektlös på grund av brist i exorcisten eller något annat, varför ska du då hitta på nya sätt? Vad förpliktigar dig det? Inget annat än iver efter pengar, popularitet och tomt prat. Jag exorciserar ingen. Jag ogillar det på grund av dessa självutnämnda exorcister som är ute efter pengar och utövar tricks.

Därför råder jag denna människor – om hon är Salafî – att frukta Allâh och sluta sukta efter popularitet och utse sig själv till exorcist. Låt bli med sådant. Du är en muslim i mängden. Om någon behöver dig, exorciserar du personen på ett föreskrivet sätt och där går gränsen. Låt andra göra det. Monopolisera inte exorcism. Monopolism bevisar en dålig avsikt. Det finns folk i samhället som är bättre än du, deras böner är mer bönhörda än dina. Varför ska du monopolisera exorcism? Jag råder personen att frukta Allâh, följa Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de troendes väg och inte utse sig själv till exorcism och gå in i dessa frågor. Låt andra göra det. Varje god och gudfruktig muslim kan bli bönhörd. Om han åkallar, bönhörs han. Om han läser Qur’ânen, bönhörs han varefter Allâh botar via honom och hans föreskrivna exorcism.

138:86