Exempel på Sunnah och innovationer i samband med böneutropet innan Fadjr

Sunnah har kommit med det som praktiserades på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och kalifernas tid och det var att vissa böneutropare kallade till Fadjr innan Fadjr medan andra gjorde det efter att Fadjr hade gått in. Det tidigaste som de lärda från Shâfi´iyyah, Hanâbilah och andra har sagt får kallas till Fadjr är efter midnatt. Abû Hanîfah och andra förbjuder böneutropet innan tiden till bönen har gått in.

Angående allt annat utöver böneutropet, som Tasbîh, visor och tillbedjan, anser imamerna inte det vara Sunnah. Jag känner inte till att någon rekommenderar det. Vissa Mâlikiyyah, Shâfi´iyyah och Hanâbilah anser det till och med vara en föraktfull innovation. Det som är föraktfullt får ingen mana till. Den som låter bli att praktisera det skall inte fördömas. Hans lön skall inte dras in på grund av det. Han är inte ålagd att praktisera det om än stiftaren kräver det.

Om någon skulle säga att dessa handlingar medför större fördelar än nackdelar, får man hålla sig till den mån som medför den omtalade fördelen utan tillägg som är en nackdel.