Exempel på Sûfiyyahs hedniska poesier

Det är anmärkningsvärt hur vissa människor visar överdriven kärlek till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till en sådan grad att de placerar honom på Allâhs nivå och beskriver honom med egenskaper som bara besitts av Honom (subhânah). Den som tror på något sådant har enligt Qur’ânen och Sunnah hamnar i otro som utesluter dess innehavare ur islam och inkluderar honom till kätteri och otro.

De flesta som lider av denna sjukdom är innovatörer och Sûfiyyah. Båda parter har poeter och författare som överskrider föreskriftens gränser och all rimlighet i sina böcker och poesier. Till den sorten hör ”al-Burdah” och ´Urfîs poesi. Grunden till denna obotliga sjukdom och detta problem ligger i Râfidhah som hatade följeslagarna på grund av deras kärlek till ´Alî (radhiya Allâhu ´anhum) varpå de exkluderade ´Alî från mänskligheten och inkluderade honom till gudomligheten eller profetskapet. Sedan dess har folk bara tagit efter varandra.