Exempel på Qur’ân-tolkningar som inte är rekommenderade

Den första allmänna anmärkningen på as-Sâbûnîs Qur’ân-tolkning ”Safwat-ut-Tafâsîr” är att han grundar den på referenser som inte är rekommenderade plus att han säger att de hör till de mest autentiska Qur’ân-tolkningarna. Exempel på dessa böcker är ”Talkhîs-ul-Bayân” av ar-Radhî som var Shi´î, Râfidhî och Mu´tazilî, ”al-Kashshâf” av az-Zamakhsharî som var Mu´tazilî, Ashâ’irahs Qur’ân-tolkningar som ar-Râzîs, Abûs-Su´ûds, as-Sâwîs och al-Baydhâwîs och några av dagens Qur’ân-tolkningar som Sayyid Qutbs och al-Qâsimîs. Det är uppenbart att detta lurar läsarna som inte känner till sanningen om dessa böcker.