Exempel på paradisets kvinnors utseende

publicerad
18.05.2010

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 185-186

Allâh (´azza wa djall) sade:

“I sin triumf får de gudfruktiga glädjas åt lummiga parker och vindruvor och följeslagerskor, med runda bröst (Kawâ´ib) och evigt unga som dem själva.”

Kawâ´ib är plural av Kâ´ib som betyder fulla och mogna bröst. Detta har sagts av Qatâdah, Mudjâhid och andra Qur’ân-tolkare. Ordet härrör från Istidârah som betyder rundhet. Betydelsen är alltså att deras bröst är runda som granatäpplen och inga hängbröst.

al-Bukhârî rapporterade i sin “as-Sahîh” från Anas bin Mâlik som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Att bege sig ut på Allâhs väg, dag som afton, är bättre än hela världen och det som finns på den. Platsen mellan mellersta och nedersta delen av era bågar och piskor i paradiset är bättre än hela världen och det som finns på den. Om en kvinna från paradisets kvinnor hade dykt upp på jorden, skulle hennes doft ha fyllt det som är mellan dem båda och hon skulle likaså ha lyst upp det som är mellan dem båda. Hennes huvudslöja är bättre än jorden och det som finns på den.”

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den första gruppen som får träda in i paradiset, träder in i det i skepnaden av fullmånar. Därefter kommer en annan grupp i skepnaden av lysande stjärnor i himlen. Varenda en av dem har två hustrur i paradiset. Deras smalbens ben kommer att synas genom köttet och det finns inga ogifta i paradiset.”

Imâm Ahmad rapporterade i sin “al-Musnad” från Abû Hurayrah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“I paradiset kommer mannen att ha två hustrur från al-Hûr al-´Ayn. Varenda en har sjuttio klädesplagg och man kan se deras smalbens ben genom kläderna.”