Exempel på ogiltiga handlingar

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.”1

Denna hadîth utgör en pelare i hjärtats handlingar och väger de dolda handlingarna.

Samtidigt utgör ´Â’ishahs följande hadîth en pelare i kroppsdelarnas handlingar:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”2

Nedan följer exempel på det:

En man är ytterst uppriktig. Han eftersträvar verkligen Allahs belöning och paradis. Men han besitter många innovationer. Hans avsikt är ju god, men hans handling är dålig och avslagen eftersom den inte är överensstämmande med föreskriften.

Ett annat exempel är:

En man ber på bästa möjliga sätt, dock för att han är rädd för sin fader som tittar på honom. Denne saknar uppriktighet varför han inte belönas för sin bön. Men om han ber för att han fruktar att fadern skall slå honom om han inte ber, anses han dyrka Allah med sin bön.

1al-Bukhârî (1) och Muslim (1907).

2al-Bukhârî (2697) och Muslim (1718).