Exempel på Nusayriyyahs otro

Nusayriyyah är en form av extrema [Râfidhah]. Ismâ´îliyyah är kättare och större hedningar än Nusayriyyah. Det finns Nusayriyyah som säger:

Jag vittnar att det inte finns någon sann gud

utom Haydarah den tunnhårige, den tjocke

Det finns ingen ridå över honom

bortsett från Muhammad, den sanningsenlige, den trovärdige

Den enda vägen till honom är

via Salmân, den starke, den kraftige

De säger att Ramadhân är namnet på trettio män och att bönen är ett begrepp för fem personer;

1 – ´Alî

2 – al-Hasan

3 – al-Husayn

4 – Muhsin

5 – Fâtimah.

De har andra typer av vidrig otro som tar för mycket tid att nämna här.

Detta är allmänt känt. De lärda är enade om att dessa extrema åsikter som tillskrivs Allâh är brister och defekter som består av jämförelse mellan Skaparen och skapelsen. De lärda är enade om att ingen jämför Skaparen med skapelsen inom de gudomliga egenskaperna som Shî´ah. Det finns ingen grupp som har en sådan vidrig panenteism, jämförelse och förnekelse som de.