Exempel på namn som ges till Ahl-ul-Bid´ah

´Allâmah Bakr Abû Zayd sade:

”Undvik innovatören, okunnighetens fader, som har farit vilse i trosläran och täckts av myternas moln. Han låter sig dömas av lusten, som han själv kallar för ”klokheten”, och avviker från Qur’ânen och Sunnah. Ligger klokheten i något annat än i Qur’ânen och Sunnah? Han håller fast vid det svaga och lämnar det autentiska. Dessa kallas också för ”Ahl-ush-Shubuhât”, tvivlens folk, och ”Ahl-ul-Awhâ”, lustarnas folk. Därför kallade Ibn-ul-Mubârak innovatörerna för ”Asâghir”, de små.”

Förutom ”Ahl-ush-Shubuhât” kallas dessa människor även för ”Ahl-ul-Djahl”, okunnighetens folk, och ”Ahl-ul-Ahwâ’”, lustarnas folk. Ibn-ul-Mubârak kallade innovatörerna för ”Asâghir”, de små. Detta är en egenskap som tillämpas på personen som har denna egenskap. De är små även om de ser upp till sig själva. Varenda en som motstrider Qur’ânen och Sunnah är liten.