Exempel på lovliga sakfrågor under Ihrâm

En kallare bör underlätta för människorna i allmänhet och vallfärdarna i synnerhet. Flexibilitet är en föreskriven princip tills att motsatsen bevisas. Ett bevis får alltså inte kontras med en underlättande åsikt. Denna korrekta och rättvisa position måste alla kallare anamma. Därefter ignoreras samtliga människors invändningar och protester.

Det finns lovliga sakfrågor som vallfärdare vanligtvis besväras av till följd av utslag som motstrider den omnämnda principen. Några av dem är:

1 – Bad, inklusive gnuggning av huvud, utan sexuell orenhet som orsak. Badet har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via Abû Ayyûb (radhiya Allâhu ´anh) och rapporteras av bland andra al-Bukhârî och Muslim1.

2 – Det är tillåtet att klia huvudet om än något hårstrå tappas. Beviset är Abû Ayyûbs omnämnda hadîth. Denna åsikt delas även av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh).

3 – Koppning ehuru den leder till rakning av behandlad kroppsdel. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var i Ihrâm när han koppades på mitten av huvudet. Koppning kan ej genomföras utan bortrakat hår. Detta är Ibn Taymiyyahs åsikt. Även Hanâbilah följer den plus att de ålägger bot, något de saknar bevis för. Faktum är att deras åsikt avfärdas av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) koppning. Om han hade sonat för den, skulle återberättaren nämnt det. Att han nämnde bara koppningen bevisar att han inte sonade. Sålunda är Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) åsikt den korrekta.

4 – Det är tillåtet att lukta på dofter och riva av brutna naglar. Det förekommer rapporteringar kring det i originalet.

5 – Uppsökning av skugga i tält och under skynken. Det har bekräftats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det. Förr i tiden skuggades man av sina riddjur. Idag kan man göra det med parasoller och till och med inne i bilar. Att ålägga bot för det är en bevislös svårighet. Den korrekta åsikten gör ingen skillnad på skugga under tält, vilket är bekräftat i Sunnah, och skugga från riddjur och dylikt. Enligt ”Manâr-us-Sabîl”2 är detta en av Imâm Ahmads åsikter. Somliga sågar av biltaken, vilket är en tillgjordhet som skapelsernas Herre inte har tillåtit.

6 – Bälten och skärp runt höftskynket. Det är tillåtet att knyta det vid behov. Likaså är det lovligt att bära ring, vilket har rapporterats i vissa rapporteringar. Detsamma gäller användning av klocka, glasögon och portmonnä runt halsen.

Alla dessa frågor hamnar under den omnämnda principen. Vissa stöds till och med av hadîther från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och rapporteringar från följeslagarna. Allâh (´azza wa djall) sade:

يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

”Allâh vill göra det lätt – inte tungt – för er.”3

Och lov och pris tillkommer Allâh.

1 Hela hadîthen nämns i originalet, sid. 28. Jag har även nämnt den i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (1019) och ”Sahîh Abî Dâwûd” (1613).

2Manâr-us-Sabîl (1/236).

3 2:185