Exempel på Iraks prövningar

Det har redan angivits att Ibn ´Umar sade:

Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) peka mot Irak och säga: ”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”

Den rapporteringen tolkar alla andra rapporteringar som nämner Höglandet och Öst abstrakt och klargör att det är Irak och allt öster om Irak som avses. Sedermera har allt det besannats. Det var irakier och egyptier som mördade ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh). Därmed öppnades dörren till alla andra prövningar fram till Domedagen.

I Irak utbröt Kamel- och Siffînkrigen.

I Irak dödades al-Husayn bin ´Alî (radhiya Allâhu ´anhumâ) och hans följe.

I Irak utspelades al-Mukhtâr bin Abî ´Ubayds prövning.

I Irak utspelades al-Hadjdjâdj bin Yûsufs prövning och likaså många andra väldiga prövningar.

I Irak och Khurâsân rådde Banûl-´Abbâs och deras kallares prövning.

I Irak uppstod vilsna sekters prövningar. Det var i Irak som Khawâridj, Râfidhah, Qadariyyah, Murdji’ah, Mu´tazilah och Djahmiyyah uppstod och sedermera spred sig i den islamiska världen. Än idag är Irak plats för problem och prövningar och kommer så att vara fram till att ad-Dadjdjâl kommer därifrån – och det kommer att vara den största prövningen någonsin. I vissa hadîther står det till och med att han skall dyka upp från Irak. Andra nämner Khurâsân.

Med det sagt är det möjligt att hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”Satans horn” (قرني الشيطان) syftar på den första prövningen och den sista prövningen samt alla andra väldiga prövningar däremellan. Det är också möjligt att han syftade på prövningarna i allt kaos och alla sekter därborta. Allâh vet bättre vad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) menade.