Exempel på Ibn Batûtahs lögn om Ibn Taymiyyah 8

Publicerad: 2011-05-08
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 106

 

På detta vis avvisas personen som motargumenterar med att nattens sista tredjedel varierar från land till land. Detta motargument använder sig vissa av. De använder sig utav det för att förvränga hadîthen om nedstigningen.

Detta motargument stämmer endast om de anser att Allâhs nedstigning är som människokropparnas nedstigning från taket till golvet. Detta uttalande påminner om uttalandet:

”När Allâh stiger ned lämnar Han tronen så att vissa skapelser blir ovanför Honom medan andra blir under Honom.”