Exempel på Ibn Batûtahs lögn om Ibn Taymiyyah 7

Publicerad: 2011-05-07
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 113

 

Det har sagts att vissa okunniga människor blev frågade om hur det blir med himlarna under Allâhs nedstigning. Då sade de:

”Först lyfter Han upp dem för att sedan sänka dem. Han är kapabel till det.”

Alla som får för sig att det som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskriver sin Herre med är som deras egna kroppars egenskaper är vilseledda. Därpå delas de själva upp i två grupper.