Exempel på Ibn Batûtahs lögn om Ibn Taymiyyah 6

Publicerad: 2011-05-06
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 99

 

Om detta är känt, vet man att änglarna har egenskaper som passar dem och att det som Herren (ta´âlâ) beskrivs med är fullkomligare, högre och fullständigare än allting annat. När då Salaf och imamerna, som Hammâd bin Zayd, Ishâq bin Râhûyah och andra imamer från Ahl-us-Sunnah, säger att Allâh stiger ned utan att lämna tronen, är det inte tillåtet att säga:

”Det är omöjligt.”

Om det är så att en skapelse beskrivs med något som är omöjligt för en annan skapelse, som exempelvis själen som har egenskaper som är omöjliga för kroppen, är det mer sannolikt och lämpligare för Herren (tabârak wa ta´âlâ) att kunna beskrivas med något liknande än vad det är för skapelserna som själarna, människorna och änglarna.

Den som får för sig att Herren (´azza wa djall) endast kan beskrivas med det som människokropparna är beskrivna med, har gjort ett allvarligare fel än personen som får för sig att det som själen beskrivs med är precis som det som människokropparna beskrivs med.