Exempel på Ibn Batûtahs lögn om Ibn Taymiyyah 4

Publicerad: 2011-04-22
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 66

 

Den tredje åsikten, som också är den korrekta och den är rapporterad från samfundets Salaf och dess imamer, är att Han förblir ovanför Sin tron och att Han inte lämnar den trots att Han stiger ned till den nedersta himlen. Tronen blir nämligen inte ovanför Honom. Detsamma gäller på Domedagen, vilket har nämnts i Qur’ânen och Sunnah. Hans nedstigning är inte som människokropparnas nedstigning från taket till marken så att taket blir ovanför dem. Faktum är att Allâh fri från det.