Exempel på Ibn Batûtahs lögn om Ibn Taymiyyah 2

Publicerad: 2011-04-06
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 10

 

Tal om Allâhs egenskaper är som tal om Hans essens. Ingen kan jämföras med Allâhs (ta´âlâ) essens, egenskaper och handlingar. Från detta förstår man att var och en är beskriven med egenskaper som är lämpade efter den beskrivne. På så sätt vet man att Allâh och Hans tal, nedstigning och stigning är lämpade efter Hans essens på samma sätt som tjänarens egenskap är lämpade efter hans essens. Egenskapernas förhållande till Hans essens är som tjänarens egenskapers  förhållande till hans essens. Därför sade vissa ”Om någon frågar dig hur Allâh stiger ned, reser Sig upp, vet, talar, förmår och skapar”, frågar du tillbaka ”Hur är Allâhs essens?” Om han säger att han inte vet hur Allâhs essens beskaffenhet är, säger du till honom att du inte vet hur Allâhs egenskapers beskaffenhet är. Kunskap om egenskapens beskaffenhet är en del av kunskapen om den beskrivnes beskaffenhet.