Exempel på Ibn Batûtahs lögn om Ibn Taymiyyah 13

Publicerad: 2011-06-13
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 188-189

 

Vad som är obligatoriskt att vara övertygad om, är att ingen liknar Allâh inom något av det som Han har beskrivit Sig själv med. Den som beskriver Honom med skapelsens egenskaper inom en enda sak, har felat fullständigt. Exempel på det är den som säger:

”Han stiger ned och rör på Sig och förflyttar Sig som människan som stiger nedför taket till golvet.”

Eller:

”När Han stiger ned lämnar Han tronen. Under nedstigningen blir det ett nytt utrymme medan ett annat upptas.”

Allt detta är falskt. Herren måste förklaras vara fri från sådant, vilket redan har angetts.