Exempel på Ibn Batûtahs lögn om Ibn Taymiyyah 10

Publicerad: 2011-05-23
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 144

 

Om man vet att Herren är fri från bristfälliga egenskaper helt och hållet, beskrivs Han varken med låghet eller att någonting är ovanför Honom. Han är den Höge och den Högste som endast kan vara högst uppe. Han är adh-Dhâhir som inte har något över Sig, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade. Ingenting är som Han inom Hans egenskaper oavsett om det berör nedstigningen, resningen eller någonting annat. Därtill är det obligatoriskt att bekräfta åt Honom det som Han har bekräftat åt Sig själv i Sin skrift eller det som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har bekräftat åt Honom. De autentiska bevisen stämmer överens med det. Däremot motstrider Uppenbarelsen och intellektet de innovationer som skiljer sig från Qur’ânen och Sunnah. Salaf, följeslagarna och de som rättade sig efter dem, bekräftade Hans handlingar som resningen, nedstigningen och andra egenskaper så som de är.