Exempel på hur makthavaren ändrar Allâhs dom

Fråga: Vissa ungdomar säger att ni menar att man inte skall sysselsätta sig med Takfîr och frågor relaterade till det samtidigt som vi vet att Tawhîd inte kan fulländas utan att Tâghût förnekas. För att ens Tawhîd skall fulländas måste Tâghût förnekas och dess otro måste klargöras för människorna. Hur avvisas detta?

Svar: Vad är Tâghût? Det finns materiell och immateriell Tâghût. Tâghût är dyrkan som ägnas någon annan än Allâh:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ

”Den som förnekar Tâghût och som tror på Allâh, har sannerligen vunnit ett säkert fäste.”1

Frasen ”Den som förnekar Tâghût” är betydelsen av ”Det finns ingen sann gud” och frasen ”tror på Allâh” är betydelsen av ”utom Allâh”. Den som förnekar Tâghût förnekar att någon annan än Allâh skall dyrkas. Om du blir frågad vad du tycker om dyrkan av avgudar, statyer, människor, stenar och djinner, säger du att du förnekar att någon annan än Allâh skall dyrkas. Så förnekas den immateriella typen av Tâghût.

Det finns även en materiell typ av Tâghût. Imamerna brukar nämna fem ledande sådana. En av dem är den som manar människorna till att dyrka honom. En annan är den som manar människorna till att dyrka andra än Allâh (djalla wa ´alâ) som statyer, avgudar, människor eller djinner. En tredje är en orättvis makthavare som ändrar Allâhs lag. Denne säger exempelvis att man måste ta bort de ränterelaterade verserna i Qur’ânen och hadîtherna från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller talet om judarna i Qur’ânen. Denne ändrar Allâhs domar. Observera ordet ”ändrar”. Han ändrar Allâhs dom och avskaffar någon av Allâhs domar som finns i Qur’ânen.

Vad beträffar den som säger att han vet att detta är Allâhs dom och gör något annat, så har han inte ändrat eller avskaffat Allâhs dom. Han säger att han inte tänker ändra den och att domen förblir, men gör egna tolkningar, säger att det är andra tider nu, att förutsättningarna är annorlunda och att det är svårt att tillämpa den. Denne är ett annat fall. Han kan vara ursäktad och han behöver inte vara ursäktad. Det beror på.

Med detta vill jag säga att tron på Allâh och förnekandet av Tâghût har sin plats i hjärtat. Du tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, Domedagen och det goda och onda i ödet. Är inte detta trons pelare? Med dessa sex pelare fulländas tron. När det kommer till förnekandet av Tâghût, skall allt som dyrkas vid sidan av Allâh förnekas. Trosbekännelsen ”Det finns ingen sann gud utom Allâh” betyder att endast Allâh får dyrkas. Det finns många som dyrkas däribland solen, månen, gudomar, Shaykher, profeter och änglar. Allt som dyrkas vid Allâhs sida måste förnekas.

12:256