Exempel på godheten i Öst och Irak

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Han sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Jag tror att han sade efter den tredje gången: ”Där finns jordbävningar och prövningar och därifrån kommer Satans horn.”

Satans horn skall alltså uppstå i Öst. Det omfattar såväl Iraks högland (نجد العراق) som den Arabiska halvöns högland (نجد الجزيرة). På båda platserna har stor ondska rått. Samtidigt har också mycket gott uppstått i Fjärran Öster. I Khurâsân och bortom Khurâsân har imamer, lärde och goda människor levt. al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î och at-Tirmidhî kommer därifrån trots platsens stora ondska. Från Iraks högland kommer lärde som Imâm Ahmad, ´Alî al-Madînî och Yahyâ bin Ma´în trots all den ondska som finns i landet.

Hadîthen vill alltså påpeka att Öst består av stor ondska. Det till trots består stället också av godhet. Alla andra väderstreck består också av gott och ont, men i regel är det Öst som präglas av ondska.