Exempel på förbjudna kläder för männen

publicerad
05.06.2010

Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Muqni´ (1/123-126)
Kommentarer: Imâm Sulayâm bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh
Källa: Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/123-126)

Enligt en av Hanâbilahs åsikter är det inte tillåtet att ha kläder med bilder på levande varelser.

Det är inte tillåtet för männen att klä sig i siden eller i klädesplagg vars material till merparten består av siden. Det är inte tillåtet att ha det som underlag förutom vid nödfall. Om det består av lika mycket siden som annat material, har Hanâbilah två åsikter i frågan.

Det är förbjudet att ha på sig guld och det som är förgyllt1. Och om dess färg ändras, så har Hanâbilah två åsikter i frågan2.

I fall man tar på sig siden på grund av sjukdom eller skabb eller krig eller att man klär små pojkar i det, så har Ahmad två åsikter i frågan. Det är tillåtet att fylla hål och stoppa kuddar med siden. Det är även möjligt att det är förbjudet.

Det är tillåtet med sidenmärken på kläderna om de inte överstiger fyra fingrar. Abû Bakr [al-Hanbalî] sade att det är tillåtet även om det skulle vara förgyllt. Detsamma gäller tygbroderier, fickbroderier och kantbroderier.

Det är föraktfullt för männen att klä sig i kläder som är doppade i saffran och safflor.

1 Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade:”Det vill säga för männen utan behov.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/125))

2 Imâm Sulaymân (rahimahullâh) sade:”Den första säger att det är förbjudet baserat på hadîthen. Den andra säger att det är tillåtet, vilket framgår i ”al-Wadjîz”. Denna åsikt anses i  ”al-Furû´” vara den mest korrekta eftersom orsakerna bakom förbudet har upphört, nämligen slöseri och högmod.” (ibid.)