Exempel på föraktfulla namn

publicerad
24.07.2010

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah

Källa: Tuhfat-ul-Mawdûd bi Ahkâm-il-Mawlûd, sid. 128-130

Maktabah Ibn Taymiyyah, 1420/1999

Fotnoter: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com

Till föraktfulla namn hör det Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” från Samurah bin Djundub som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ge inte din son namnet ”Yasâr” (Enkel), ”Rabâh” (Vinnare), ”Nadjâh” (Lyckad) eller ”Aflah” (Framgångsrikare). Du kommer att fråga ”Är han det?”, så är han inte det.”1

I Abû Dâwûds ”as-Sunan” berättade Djâbir bin ´Abdillâh att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om Allâh vill att jag lever, kommer jag att förbjuda mitt samfund namnen ”Nâfi´” (Gynnande), ”Aflah” och ”Barakah” (Välsignelse).”2

I Ibn Mâdjahs ”as-Sunan” rapporteras det att ´Umar bin al-Khattâb berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om Allâh vill att jag lever, kommer jag att förbjuda mitt samfund namnen ”Rabâh”, ”Nudjayh”, ”Aflah” och ”Yasâr”.”3

Samma sak gäller namn med liknande betydelse. Exempel på dem är:

  • Mubârak (Välsignad)
  • Muflih (Framgångsrik)
  • Khayr (Godhet)
  • Surûr (Glädje)
  • Ni´mah (Ynnest)

Betydelsen av de fyra namnen som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föraktade finns i dessa. Om det sägs ”Har du någon godhet?”, ”Har du någon glädje?” eller ”Har du någon ynnest?”, säger personen att han inte har det. Detta leder till att personen blir illa till mods och skrockfull på grund av det.

Dessutom finns däri en annan betydelse som fordrar att de är föraktfulla. Det rör sig nämligen om självberöm och att man kallar sig själv för ”Mubârak” och ”Muflih” då man kanske inte alls är det. Abû Dâwûd rapporterade i sin ”as-Sunan” att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ändrade namnet ”Barrah” (From kvinna). Han sade:

”Prisa inte er själva. Allâh vet bättre vem av er som är from.”4

I Ibn Mâdjahs ”as-Sunan” rapporterade Abû Hurayrah att Zaynab hette ”Barrah”. Då sades det att hon prisade sig själv och följaktligen gav profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) henne namnet ”Zaynab”.

1 2137.

2 4960. Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (3/218).

3 3729.

4 3732. Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (3/215).