Exempel på en fråga med ett osunt motiv

al-Bukhârî sade:

92 – Muhammad bin al-´Alâ’ berättade för oss: Abû Usâmah berättade för oss, från Burayd, från Abû Burdah, från Abû Mûsâ som sade:

”De frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om saker och ting som han föraktade. När de hade ställt alltför många frågor blev han arg. Sedan sade han till människorna: ”Fråga mig vad ni än vill.” En man sade: ”Vem är min fader?” Han sade: ”Din fader är Hudhâfah.” En annan man ställde sig upp och sade: ”Allâhs sändebud! Vem är min fader?” Han sade: ”Din fader är Sâlim, Shaybahs slav.” När ´Umar såg hans ansiktsuttryck sade han: ”Allâhs sändebud! Vi ångrar oss inför Allâh (´azza wa djall).”

Hadîthen består av flera kuriosum. En av dem är ilska i samband med frågor och undervisning. Dock skall det finnas skäl till det. Exempel på det är olämpliga frågor. Ett annat exempel är att man vet att frågeställaren är tillgjord eller att han kommer att utnyttja svaret och tillämpa det på osunda egennyttiga intressen. Exempel på det är en person som frågar dig om domen för den som inte styr med det som Allâh har uppenbarat. Sedan tar han svaret till ett annat land och ungdomar som inte begriper innebörden och säger exempelvis:

”Era makthavare är otrogna! Gör uppror mot dem!”

Med andra ord är det okej att bli arg om man får en föraktfull fråga.