Exempel på de lärda som kunskap skall tas från

Fråga: Vilka egenskaper har de lärda som skall följas?

Svar: Det är de lärda som har kunskap om Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och förstår sig på Hans skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, besitter nyttig kunskap och handlar rättfärdiga handlingar. De lärda som skall följas är de som besitter kunskap och handlar rättfärdiga handlingar. Den lärde som inte handlar skall inte följas. Den okunnige skall inte heller följas. Det är endast personen som har nyttig kunskap och gör goda handlingar som skall följas.

Exempel på de lärda i vårt land som skall följas och vilkas kassettband och lektioner skall lyssnas –  vilka förövrigt är många och kända bland människorna och som inga målgrupper bland stadsbor och beduiner, stora och små, är okunniga om, ty de känner till de lärda som ger utslag och tas till förebilder – är de som är kända för kunskap och gudsfruktan och håller i utslag, domslut, undervisning och annat i det här samfundet. Till dem hör först och främst den ädle Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz. Han är en man som har fått mycket kunskap, rättfärdiga handlingar, kall till Allâhs religion, uppriktighet och trovärdighet av Allâh. Detta vet alla. Han har bidragit med mycket gott i form av böcker, kassettband och lektioner.

Till dem hör även de lärda som ger utslag i radioprogrammet ”Nûr ´alâd-Darb”. Även dessa är samfundet behagat av. De ger korrekta utslag och nyttiga uttalanden. Några av dem är Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz, Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn och ädla domare. Man är ingen domare och har människornas förtroende för att döma deras liv, egendomar och äktenskap om de inte litar på hans kunskap. Domarna i domstolarna är pålitliga. Ty det är makthavaren och samfundet som har gett dem det ansvaret.

Till de allra framstående lärda som har varit med en lång tid i kallet, hör även den förträfflige Shaykh ´Abdul-Muhsin al-´Abbâd, den förträfflige Shaykh Rabî´ bin Hâdî, den förträfflige Shaykh Sâlih as-Suhaymî och den förträfflige Shaykh Muhammad Amân al-Djâmî. Dessa män har flit och uppriktighet i kallet. De avvisar dem som vill avvika med kallet från den korrekta vägen, oavsett om de gör det avsiktligt eller inte. Dessa män har erfarenhet. De har forskat olika åsikter och de ser skillnaden mellan det korrekta och det inkorrekta. Således måste deras kassettband och lektioner spridas och det måste likaså gagnas av dem, ty däri förekommer en stor nytta till muslimerna.