Exempel på dagens lärda inom kritik och beröm

Fråga: Finns det lärda inom kritik och beröm, Djarh wa Ta´dîl, idag?

Svar: Det finns exempelvis Shaykh Rabî´, Muhammad bin Hâdî och Sâlih as-Suhaymî.

Fråga: Utmed principerna vet vi att vissa är hårda och somliga är måttliga.

Svar: Så var fallet bland de lärda som förr brukade kritisera och berömma. Om det skulle finnas nu också, så är det okej.