Exempel på böcker vars äkthet dementeras

Fråga: Är det verkligen adh-Dhahabî som har skrivit ”al-Kabâ’ir” eller tillskrivs den bara honom?

Svar: Jag har inte studerat saken. Det sägs att den är hans. Den som säger att den inte är adh-Dhahabîs får fastställa det med bevis och indicier som fastställer motsatsen. Om bevisen läggs fram accepterar vi dem.

Det finns folk som dementerar att vissa författare har skrivit särskilda böcker. En av dem är ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”. Vissa dementerar att den är skriven av Imâm Ahmad. Men det finns stora och äldre Hanâbilah som tillskriver den Imâm Ahmad. Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) försvarade den teorin och bekräftade avhandlingen.