Exempel på befarade resultat av den som förnedrar Sunnah

Abû Yahyâ Zakariyyâ bin Yahyâ as-Sâdjî (rahimahullâh) sade:

”Vi brukade gå i Basrahs gränder för att komma hem till en av Muhaddithûn och jag gick snabbt. Med oss fanns en man som saknade skam i sin religiösa läggning. Han sade: ”Lyft på benen från änglarnas vingar så att ni inte tar sönder dem.” Han sade det skämtsamt. Rätt som det var blev han förlamad i benen så att han föll ihop.”

Hâfidh ´Abdul-Qâdir sade:

”Berättelsens berättarkedja är som ett grepp med båda händerna eller ett ögas syn. Ty det är de största imamerna som har rapporterat den.”

Abû Dâwûd as-Sidjistânî sade:

”Det fanns en oförskämd man bland dem som studerade Hadîth till dess att han hörde profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth:

”Änglarna lägger ned sina vingar till studenten utav välbehag för det som han gör.”1

Då fixade han järnspikar i sina hälar och sade: ”Jag vill trampa på änglarnas vingar.” Han fick då hudcancer i benen.”

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Ismâ´îl bin Muhammad bin al-Fadhl at-Taymî nämnde i sin bok ”Sharh Sahîh Muslim” denna berättelse och sade:

”Hans ben, händer och resten av kroppen blev förlamade.”

Han sade:

”Jag läste i vissa berättelser hur vissa innovatörer hörde profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth:

”När någon av er vaknar skall han inte doppa händerna i fatet förrän han tvättar dem. Ty han vet inte var hans hand har tillbringat natten.”2

När innovatören hörde hadîthen sade han utav gäck:

”Jag vet var min hand har tillbringat natten. Det gjorde den på madrassen.”

Han vaknade med hela underarmen uppstoppad i anusen.”

at-Taymî sade:

”Man skall akta sig för att se ned på Sunnah och allt som är från Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Titta hur dessa människor slutade.”

Betydelsen av hadîthen är som Imâm ash-Shâfi´î och andra lärda sade:

”Den sovandes hand passerar hans kropp och det finns en risk att den rör vid orenheter som blodet av akne, löss eller myggor, könsdelarna och dylikt.”

Liknande händelser har även utspelat sig idag. Det har rapporterats från flera vägar och bekräftats hos domarna att det fanns en man i början av 665 i en by vid Busrâ som hade en dålig uppfattning av de goda människorna till skillnad från hans son som hade en bra sådan. En dag kom sonen från en rättfärdig lärare med en Siwâk. Fadern sade skämtsamt: ”Vad har din lärare gett dig?” Sonen svarade: ”Denna Siwâk.” Fadern tog tag i den och stoppade upp den i sin anus för att förnedra den. De gick ett tag och mannen födde en valp i skepnaden av en fisk. Han dödade den för att sedan själv dö på plats eller efter två dagar.

Må Allâh skona oss Hans prövningar och få oss att rena Sunnah på allt obehörigt och högakta Hans ritualer.

1 Ahmad (4/239), at-Tirmidhî (96), an-Nasâ’î (1/83) och Ibn Mâdjah (478).

2 Ahmad (2/241), Muslim (278), Abû Dâwûd (105) och at-Tirmidhî (24).