Exempel på avguderi inom Namnen och Egenskaperna

Publicerad: 2010-12-21
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/497-498)

 

Den som anser att det finns en annan skapare än Allâh är en avgudadyrkare.

Den som anser att någon annan än Allâh förtjänar att dyrkas är en avgudadyrkare, även om han inte skulle dyrka det. Det är dock värre om han skulle dyrka det.

Den som anser att Allâh har en jämlik inom Sina namn är en avgudadyrkare. Samma sak gäller om han anser att Allâh har rest Sig över tronen såsom kungen reser sig över sin makts tron. Även han är en avgudadyrkare. Detsamma gäller att man anser att Allâh stiger ned till den nedersta himlen såsom människan stiger ned från något. Även denne är en avgudadyrkare.