Exempel på al-´Idjlîs dogm

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/506-507)

Till Ahmad bin ´Abdillâh al-´Idjlîs dogm hör att han sade:

Den som tror på att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) ska återvända till jorden är otrogen, och den som säger att Qur’ânen är skapad är otrogen.”

Det sägs att han flydde till Nordafrika i samband med att prövningen om Qur’ânen bröt ut. Han slog sig ned i Nordafrika och fick avkomma där.

Yahyâ bin Ma´în blev frågad om Ahmad bin ´Abdillâh bin Sâlih varvid han svarade:

Han är pålitlig, son till en pålitlig.”

Vissa sade att Ahmad bin ´Abdillâh bodde i Tripoli för att ägna sig åt ensamhet och dyrkelse. Hans grav ligger på kusten och hans son Sâlihs grav ligger bredvid. Ahmad al-´Idjlî sade:

Jag reste till Abû Dâwûd at-Tayâlisî. Han avled en dag innan jag anlände till Basrah.”

Ahmad dog 261 och hans son Sâlih dog 322.