Examinerad och högutbildad ignorant

Fråga: Kallas personen som tar examen vid teologisk fakultet för ”lärd” och får han granska bevisen och dra egna slutsatser?

Svar: Om han besitter kunskap och förmåga, så är det harmlöst. Det räcker inte att bara vara examinerad. Måhända är han examinerad och vet ingenting.