Examinerad från det islamiska universitetet – det säger inte mycket

Fråga: Är den som har tagit sin universitetsexamen vid Sharî´ah-fakulteten berättigad till att avvisa Ahl-ul-Bid´a och klargöra den sanna metodiken?

Svar: De examinerade vid Sharî´ah-fakulteten varierar. Vissa har fått en nyttig kunskap. Andra har bara fått ett diplom i form av ett papper och har ingen aning om vad de har studerat eftersom de har läst färdigt. De är alltså inte likadana. Allâh ärar den Han vill av Sina slavar. De varierar. Dock har vi bra tankar om dem och säger åt dem att inte nöja sig med studierna vid Sharî´ah-fakulteten. Den är bara en nyckel. Den är bara en nyckel och en ingång till kunskapen. Fortsätt studera.