Exakt samma tvivel fram till Domedagen

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Ighâthat-ul-Lahfân (1/139)

Avgudadyrkarna är tvungna att trotsa profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbud och praktisera hans förbud. Satan lurar dem och intalar dem att deras handling innebär högaktning av lärda och rättfärdiga människors gravar; ju mer ni högaktar dem och överdriver med dem desto närmare är ni dem och mer avlägsna deras fiender. Vid Allâh! Exakt samma tvivel gav han till dyrkarna av Wadd, Suwâ´, Yaghûth, Ya´ûq och Nasr. Exakt samma tvivel gav han till de forna dyrkarna av statyer. Och exakt samma tvivel kommer han fortsätta att ge fram till Domedagen. Därför slår avgudadyrkarna två flugor i en smäll när de dels förhåller sig överdrivet till rättfärdiga människor, dels förtalar deras egentliga lära. Allâh har dock låtit monoteisterna följa deras väg och uppskatta dem som sig bör såtillvida att de anser att de rättfärdiga människorna är Allâhs slavar som saknar all sorts gudomlighet. Bättre än så kan rättfärdiga människor inte högaktas och åtlydas. Avgudadyrkarna trotsar och nedvärderar de rättfärdiga i högaktningens namn. ash-Shâfi´î sade:

Jag föraktar att en skapelse högaktas till en sådan grad att hans grav görs till en böneplats. Det är prövande både för honom och för efterkommande människor.”