Evolutionsteorin och vägen till glansdagarna

Fråga: Förra året studerade jag i historieboken hur människan härstammar från apan som sedan har utvecklats till en människa. Stämmer det eller motstrider det vad som står i Qur’ânen om apans härkomst?

Svar: Det stämmer inte att människan härstammar från apan. Dock är personen som tror på det en apa. Hans hjärna och hans syn är förvandlade. Han förtjänar att bli kallad för apa och inte människa ehuru han ser ut som en människa.

Fråga: Är det inte korrekt att säga att han är en förvandlad apa på riktigt eftersom Freud var en jude?

Svar. Det jag sade är bättre. Det jag sade räcker. Teorin att människan härstammar från apan är alltså inte korrekt. Den är otro eftersom den beljuger Qur’ânen. Allâh (ta´âlâ) har klargjort att människan härstammar från lera sett till Âdams (´alayhis-salâm) skapelse. Han är mänsklighetens fader. Därefter skapade Allâh hans avkommor via sädesceller.

De kända aporna är skapelser i mängden. De har uppstått på ett naturligt sätt. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har skapat dem i deras skepnad liksom Han har skapat åsnorna, hundarna, mulorna, hästarna, kamelerna, korna, fåren, antiloperna, hönorna och så vidare. Det är inte tillåtet för någon eller något muslimskt land att lära ut det i sina skolor. Det är obligatoriskt att stryka det från skolorna. Ty om en elev lär sig det som liten blir det mycket svårt att få bort den ideologin ur hans huvud när han blir äldre. Jag anser det inte ens vara tillåtet att studera ideologin med syftet att avvisa den. Det är osunt. Det bättre att inte studera den alls än att studera den för att avvisa den.

De islamiska länderna är skyldiga att granska sin läroplan och bygga den på Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah så att Allâh återger det islamiska samfundet dess glans, styrka och ära och skonar det mardrömmen som till och med dess fiender tycker synd om det för. Fienden känner empati för det på grund av all splittring, uppdelning, förnedring och svaghet som det har råkat ut för. Det är något verkligheten vittnar om. Det tillståndet beror på att många av dem ignorerar Allâhs skrift, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och Salafs väg som Imâm Mâlik (rahimahullâh) sade om:

”Detta samfunds senare generation kan endast rättas till via det som rättade till dess tidigare generation.”