Evolutionsteorin är otro

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ

”Ni vet att det bland er fanns sådana som kränkte sabbatshelgden och att Vi sade till dem: ”Bli apor, föremål för hån och förakt!”1

Dessa två verser beljuger att människan härstammar från apan efter en evolutionsprocess. Ty Allâh förvandlade människan till apa när Han ville straffa henne på grund av hennes trots mot Honom. Det finns autentiska och konkreta bevis för att Âdam skapades av jord. Det är muslimerna enade om. Ingen är oenig om det. Den som tror att människan kommer ursprungligen från apan beljuger Qur’ânen, Sunnah och muslimernas samstämmighet.

Om han lever i ett samhälle som präglas av den teorin och utav okunnighet tror på att människan kommer från apan, så skall han läras. Om han vidhåller sin trosuppfattning hädar han.

Om han bor i ett muslimskt land där man läser Qur’ânen och Sunnah och inte säger det utav okunnighet, hädar han genom att enbart anamma den teorin. Ty han beljuger rakt av något som är välkänt i islam.

12:65