Evigt förbjudna kött

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/13)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ

”FÖRBJUDET för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött och sådant som har slaktats i ett annat namn än Allâhs…”1

Det som slaktas i någon annans namn än Allâhs är förbjudet att ätas. Allâh (ta´âlâ) har ålagt människorna att äta djur som slaktas i Hans väldiga namn. När den plikten utelämnas och djuret slaktas i någon annans namn, däribland statyer, avgudar eller andra skapelser, är köttet förbjudet att ätas enligt samstämmighet. Däremot är de lärde oeniga om det djur som inte slaktas i Allâhs namn, antingen avsiktligt eller också utav glömska, vilket kommer att komma längre fram i suran ”al-An´âm”. Ibn Abî Hâtim sade: ´Alî bin al-Hasan as-Sindjânî berättade för oss: Nu´aym bin Hammâd berättade för oss: Ibn Fudhayl berättade för oss, från al-Walîd bin Djumay´, från Abût-Tufayl som sade:

”Âdam steg ned med fyra förbjudna köttslag: självdöda djur, blod och svinkött och sådant som har slaktats i ett annat namn än Allâhs. Dessa fyra har aldrig varit lovliga och har alltid varit förbjudna alltsedan Allâh skapade himlarna och jorden. Därefter förbjöd Allâh flera lovliga köttslag för israelerna till följd av deras synder. När Allâh (ta´âlâ) sedan sände ´Îsâ bin Maryam (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam), kom han med den första föreskrift som Âdam (´alayhis-salâm) hade kommit med och förlovade för dem allting annat. Men de beljög honom och trotsade honom.”

Rapporteringen är främmande.

15:3